گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ماه ۱۴۰۲

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۴۰۲ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1402/09/01 محمد انصاری فرد نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0001399
1402/09/01 سید باقر موسوی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0001399
1402/09/01 سعید شکوه حجتی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0001399
1402/09/01 نسیم مختاری نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0001399
1402/09/01 همایون ترکاشوند جوزانی نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200226
1402/09/01 هدی منشی زاده نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200678
1402/09/01 سمیه مهدیان فتح حمل مشروبات الکلی ش 11 بازپرسی قزوین 0200343 – زیر 18 سال
1402/09/01 مجید نعمتی ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی ش 2 دادیاری البرز 0200296 – زیر 18 سال
1402/09/01 حسین تیموری قتل غیر عمد ی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ش 11 بازپرسی قزوین 0200793 – زیر 18 سال
1402/09/01 علی حسامی قتل عمدی مسلمان ش دادگاه عمومی بخش ضیا آباد 0200843
1402/09/04 مرتضی شاقلانی لور زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100134
1402/09/04 الهام کاکاوند زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100134
1402/09/04 رسول صادقی فر اخلال در نظم عمومی و … ش 8 دادیاری دادسرای قزوین 0000957 – زیر 18 سال
1402/09/05 حمید درزلو ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 0200988 – زیر 18 سال
1402/09/05 نگار جدی خرید و فروش مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 15 گرم و شیشه به میزان 5/14 گرم ش 5 بازپرسی قزوین
1402/09/05 میثم محمدی فرید نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ش 3 بازپرسی البرز 0200777
1402/09/05 علیرضا حقیق نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین ش 3 بازپرسی البرز 0200777
1402/09/05  مجید حسینی اخذ رشوه ش اول دادگاه نظامی قزوین 0100011
1402/09/06 انسیه طاهرخانی نگهداری مشروبات الکلی  و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه ش 11 بازپرسی قزوین 0200214 – زیر 18 سال
1402/09/06 مجتبی گودرزوند سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 9900199
1402/09/06 وحید محمدی بندبنی نگهداری تقریبی 225 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200697
1402/09/06 محمود کیالها حمل مشروبات الکلی و مصرف مسکر ش 11 بازپرسی قزوین 0200343 – زیر 18 سال
1402/09/09 ابراهیم لشگری مشارکت در کشت و تولید و ساخت و نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان 50 کیلو گرم ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200107
1402/09/09 جواد محمود خانی مشارکت در کشت و تولید و ساخت و نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان 50 کیلو گرم ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200107
1402/09/09 مهناز حمیدی مشارکت در کشت و تولید و ساخت و نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان 50 کیلو گرم ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200107
1402/09/11 مجید نعمتی تخریب عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0101518 – زیر 18 سال
1402/09/11 داود شوندی استعمال مشروبات الکلی و غیبت ازخدمت وظیفه عمومی ش 9 دادیاری قزوین 0200450 – زیر 18 سال
1402/09/11 آرش نادی ایراد ضرب و جرح با چاقو ش 102 دادگاه کیفری دو شهر محمدیه 0200846 – زیر 18 سال
1402/09/12 ابوذر بختیاری رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200035
1402/09/12 علیرضا شاه مراد زاده قتل عمد ش اول دادگاه عمومی بخش کوهین 0200839
1402/09/12 محمد محمدی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 2 بازپرسی محمدیه 0200825 – زیر 18 سال
1402/09/13  نرگس اینانلو نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200573
1402/09/13 غزل فاروقی مصرف مسکر و تمرد نسبت به مامورین ش 3 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/09/13 حدیث علیزاده ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/09/13 احسان بیگدلی ورود به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100263
1402/09/13 احمد باقری کلیشمی ورود به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100263
1402/09/13 روح الله مرادی اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0200498 – زیر 18 سال
1402/09/13 جواد صفری زاده  توهین و ضرب و جرح عمدی  101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200596 – زیر 18 سال
1402/09/14 میلاد طاهر خانی قتل عمد و … ش  دادگاه عمومی شال 0201125
1402/09/14 پرویز طاهرخانی قدرت نمایی با چاقو ش دادگاه عمومی شال 0201125
1402/09/14 محبوبه فرجی قدرت نمایی با چاقو ش دادگاه عمومی شال 0201126
1402/09/14 مصطفی طاهرخانی مشارکت در سرقت مقرون به آزار ش 12 بازپرسی قزوین 0200625 – زیر 18 سال
1402/09/14 گلنار خاتونی سلخوری ایراد صدمه بدنی عمدی ش 7 بازپرسی قزوین 0100019 – زیر 18 سال
1402/09/14 مهدی شاه محمدی نگهداری تقریبی 235 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0200721
1402/09/14 مریم شیر خانلو نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0200720
1402/09/15 فائزه حاجی محمد پور نزاع دسته جمعی ش 3 دادیاری قزوین 0201019 – زیر 18 سال
1402/09/18 محمد مصطفی بابائیان فر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 4 دادیاری قزوین 0200788 – زیر 18 سال
1402/09/18 ابوالفضل سازنده توهین و …. ش 2 بازپرسی محمدیه 0200930 – زیر 18 سال
1402/09/18 الهام قلی زاده آتانی مشارکت در کلاهبرداری رایانه ای ش 3 بازپرسی قزوین 981153 – زیر 18 سال
1402/09/20 زهرا صالحی نگهداری 998 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200669
1402/09/20 الناز پراور ایراد ضرب و جرح ش 2  دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/09/20 بهناز صبوری راد نگهداری 28 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200659
1402/09/20 غلامرضا عظیمی قتل ( اولیائ دم ) ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100262
1402/09/20 فرهاد بشر دوست قتل ش 2 بازپرسی قزوین 0200764
1402/09/20 حدیثه سروش آرا نگهداری مشروبات الکلی ش 7 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/09/20 سعید بهرام خانی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0200012
1402/09/20 ندا کلجه نگهداری تقریبی 358  گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200728
1402/09/20 صابر جهانی رانندگی بدون پروانه و … ش 1 دادیاری قزوین 0200942 – زیر 18 سال
1402/09/23 علیرضا لشگری تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100156
1402/0923 محسن امانی مشارکت  در آدم ربایی ش 11 بازپرسی قزوین 0200614 – زیر 18 سال
1402/09/23 عیسی احمدی ماچیانی مشارکت در نگهداری 19 گرم و 45 سانت شیشه و 9 گرم و 70 سانت هروئین  ش 9 بازپرسی قزوین 0200952
1402/09/23 حسن رحمنی مشارکت در نگهداری 19 گرم و 45 سانت شیشه و 9 گرم و 70 سانت هروئین ش 9 بازپرسی قزوین 0200952
1402/09/23 موسی حسنی نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین به میزان 110 گرم ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0200693
1402/09/23 نسرین محمدی توهین و ایراد جرح عمدی با چاقو ش  103 دادگاه کیفری 2 محمدیه 0200814 – زیر 18 سال
1402/09/23 نسرین ملکی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200792
1402/09/28 زهرا حبیبی ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 9 دادیاری قزوین 0200526 – زیر 18 سال
1402/09/29 مسعود ناظمی ایراد صدمه بدنی عمدی و …. ش 3 بازپرسی قزوین 0200019 – زیر 18 سال
1402/09/29 یوکابد مشفقی قتل عمدی زن مسلمان ش 4 بازپرسی قزوین 0200309
1402/09/29 ایمان حطمی تهدید با چاقو و …. ش 3 دادیاری قزوین 0201199 – زیر 18 سال
1402/09/29 الهام اسدی زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100308
1402/09/30 لیلا ابراهیم خانی قتل  ش  دادگاه عمومی ضیااباد 0200843
1402/09/30 سمیه جلیله وند ذلیخایی قتل  ش  دادگاه عمومی ضیااباد 0201410

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1402/09/09 امیر طاهرخانی اثبات شراکت  در مورد حلقه چاه آب کمیته امداد شال
1402/09/18 مهسا حاجی فتحعلی ها طلاق توافقی رئیس دادگستری قزون
1402/09/18 رقیه زهدی شریف طلاق توافقی رئیس دادگستری البرز
1402/09/18 فاطمه شهسواری پیگیری مبنی بر رفع اجرای احکام مدنی در خصوص ممنوع الخدمات متقاضی دادگاه عمومی حقوقی محمدیه
1402/09/23 رسول حیدری اعتراض  اجرایی اصلی رئیس دادگستری تاکستان
1402/09/25 سمیه کریمی اثبات حجر رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین
1402/09/25 آرزو صالحی طلاق توافقی رئیس دادگستری البرز
1402/09/25 مهسا خاکپور مطالبه نفقه زوجه و فرزندان  رئیس بهزیستی قزوین
1402/09/30 عبداله بیگدلی ملاقات طفل دفتر حمایت و پیشگیری از جرم قزوین