گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین 99

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه 1399 جلب می نماییم.


آمار پرونده های تسخیری ارجاع شده به وکلای محترم:

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
1399/1/20 مرتضی نظری نگهداری 75 گرم هروئین و 50 سانت شیشه ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 981098
1399/1/20 عبدالمجید کاظمی  در معرض فروش قرار دادن 126گرم هروئین و 7گرم و 70سانت شیشه ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در آبیک 980571 و تغییر معصومه طاهری باتوجه به داشتن عذر موجه
1399/1/20 حسین شیخان نگهداری 110گرم شیشه و 340گرم هروئین و پایپ ش 3دادگاه انقلاب تاکستان980915 و تغییر پروانه محمدحسینی باتوجه به داشتن عذر موجه
1399/1/20 شاپور باجلان  ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 3 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 981127
1399/1/20 بهروز شریفی اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 981504
1399/1/20 محمدحسین محمدی   نگهداری مشروبات الکلی ش 3 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه 981769
1399/1/20 ثریا کشاورز یوسفی  حمل سلاح سرد با قصد ایراد صدمه ش 6 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 981680
1399/1/20 آرا جهانی   نگهداری 978 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 981223
1399/1/20 سکینه اکبری راد   ایراد ضرب و جرح عمدی ش2دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا 980933
1399/1/20 مهناز شیرازی حاجی میری ها  مشارکت در سرقت شبانه ش 2 دادگاه کیفری 1 شهر قزوین 980228 و تغییر مصطفی ساغریان باتوجه به داشتن عذر موجه
1399/1/20 سعید ربیع پور ششکل  نگهداری4 گرم هروئین دادگاه انقلاب تاکستان 980714  و تغییر مسعود حسنی باتوجه به داشتن عذر موجه
1399/1/20 سیدجواد موسوی دژکام  صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی و ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص عادی و صدمه بدنی عمدی ش 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 980336 زیر 18 سال
1399/1/20 اصغر قهرمانی   نگهداری 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 981143
1399/1/20 اکبر گودرزوند   ایراد جرح عمدی با اسلحه ش دادگاه عمومی بخش ضیا آباد
1399/1/20 افشین طاهرخانی  نگهداری 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب شهرستان قزوین981218
1399/1/25 مهدی طهماسبی   نگهداری یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 981220
1399/1/25 هاجر آذربایجانی  مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
1399/1/25 حمیدرضا رضایی کرماجانی   مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
1399/1/25 غلامرضا مقیمی   مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
1399/1/25 امیر طاهری   مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
1399/1/25 وحید ملکان   مشارکت در نگهداری تقریبی 10 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 981228
1399/1/26 مجید نیک روش ماسوله   مشارکت در نگهداری تقریبی 10 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 981228
1399/1/26 کامران امیدی  توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 980319 زیر 18 سال
1399/1/26 نعیم شاه تقی   توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 980319 زیر 18 سال
1399/1/26 امید بهروزی   مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 970609
1399/1/26 مهدی سلطان زاده   مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 970609
1399/1/28 علیشاه قلعه ئی  مشارکت در نگهداری 30گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981297
1399/1/28 علی اصغر مقدمی نگهداری 498 هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981213
1399/1/28 محسن سالاری   نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981263
1399/1/30 ذوالفقار حیدری   نگهداری 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981233
1399/1/30 رضا مهدوی صدر  نگهداری 72 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981241