گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.


آمار پرونده های تسخیری ارجاع شده به وکلای محترم:

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۹/۱/۲۰ مرتضی نظری نگهداری ۷۵ گرم هروئین و ۵۰ سانت شیشه ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۸۱۰۹۸
۱۳۹۹/۱/۲۰ عبدالمجید کاظمی  در معرض فروش قرار دادن ۱۲۶گرم هروئین و ۷گرم و ۷۰سانت شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب مستقر در آبیک ۹۸۰۵۷۱ و تغییر معصومه طاهری باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰ حسین شیخان نگهداری ۱۱۰گرم شیشه و ۳۴۰گرم هروئین و پایپ ش ۳دادگاه انقلاب تاکستان۹۸۰۹۱۵ و تغییر پروانه محمدحسینی باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰ شاپور باجلان  ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۱۲۷
۱۳۹۹/۱/۲۰ بهروز شریفی اخلال در نظم و آسایش عمومی ش ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۵۰۴
۱۳۹۹/۱/۲۰ محمدحسین محمدی   نگهداری مشروبات الکلی ش ۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمدیه ۹۸۱۷۶۹
۱۳۹۹/۱/۲۰ ثریا کشاورز یوسفی  حمل سلاح سرد با قصد ایراد صدمه ش ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۶۸۰
۱۳۹۹/۱/۲۰ آرا جهانی   نگهداری ۹۷۸ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۳
۱۳۹۹/۱/۲۰ سکینه اکبری راد   ایراد ضرب و جرح عمدی ش۲دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا ۹۸۰۹۳۳
۱۳۹۹/۱/۲۰ مهناز شیرازی حاجی میری ها  مشارکت در سرقت شبانه ش ۲ دادگاه کیفری ۱ شهر قزوین ۹۸۰۲۲۸ و تغییر مصطفی ساغریان باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰ سعید ربیع پور ششکل  نگهداری۴ گرم هروئین دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۷۱۴  و تغییر مسعود حسنی باتوجه به داشتن عذر موجه
۱۳۹۹/۱/۲۰ سیدجواد موسوی دژکام  صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی و ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص عادی و صدمه بدنی عمدی ش ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۰۳۳۶ زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۱/۲۰ اصغر قهرمانی   نگهداری ۱۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۱۴۳
۱۳۹۹/۱/۲۰ اکبر گودرزوند   ایراد جرح عمدی با اسلحه ش دادگاه عمومی بخش ضیا آباد
۱۳۹۹/۱/۲۰ افشین طاهرخانی  نگهداری ۲۹ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب شهرستان قزوین۹۸۱۲۱۸
۱۳۹۹/۱/۲۵ مهدی طهماسبی   نگهداری یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۰
۱۳۹۹/۱/۲۵ هاجر آذربایجانی  مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵ حمیدرضا رضایی کرماجانی   مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵ غلامرضا مقیمی   مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵ امیر طاهری   مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۱۳۹۹/۱/۲۵ وحید ملکان   مشارکت در نگهداری تقریبی ۱۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۸
۱۳۹۹/۱/۲۶ مجید نیک روش ماسوله   مشارکت در نگهداری تقریبی ۱۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب اسلامی قزوین ۹۸۱۲۲۸
۱۳۹۹/۱/۲۶ کامران امیدی  توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۰۳۱۹ زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۱/۲۶ نعیم شاه تقی   توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۰۳۱۹ زیر ۱۸ سال
۱۳۹۹/۱/۲۶ امید بهروزی   مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۷۰۶۰۹
۱۳۹۹/۱/۲۶ مهدی سلطان زاده   مشارکت در ایجاد مزاحمت نوامیس ش ۱ بازپرسی بوئین زهرا ۹۷۰۶۰۹
۱۳۹۹/۱/۲۸ علیشاه قلعه ئی  مشارکت در نگهداری ۳۰گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۹۷
۱۳۹۹/۱/۲۸ علی اصغر مقدمی نگهداری ۴۹۸ هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۱۳
۱۳۹۹/۱/۲۸ محسن سالاری   نگهداری ۳۵ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۶۳
۱۳۹۹/۱/۳۰ ذوالفقار حیدری   نگهداری ۱۶ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۳۳
۱۳۹۹/۱/۳۰ رضا مهدوی صدر  نگهداری ۷۲ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۴۱

نظرات بسته شده است.