گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

تاریخنام وکیلاتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۶/۰۲/۱۳۹۹زهرا درویش  مشارکت در نگهداری ۱۵۶ کیلو تریاک ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۶۴۲
۱۳/۰۲/۱۳۹۹الهام کاکاوند  ایراد ضرب  جرح عمدی ش ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۵۰۰ زیر ۱۸ سال
۱۳/۰۲/۱۳۹۹سیدعلیرضا میرسجادی شروع به سرقت از داخل خودرو در شب و رانندگی بدون گواهینامه ش ۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۵۸۵
۱۳/۰۲/۱۳۹۹کاوه کاکاوند  ضرب و جرح عمدی ش۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر البرز ۹۸۰۸۸۴ ازپریسا قاسمی به کاوه کاکاوند تغییر یافت.
۱۳/۰۲/۱۳۹۹رحیم معروفی نگهداری ۱۵۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۸۸
۱۳/۰۲/۱۳۹۹مهدی حاجی حسینی  حمل و نگهداری ۴ کیلو و ۴۴۶ گرم هروئین ش ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۵۵۲
۱۳/۰۲/۱۳۹۹سیدشهاب میرشفیعینگهداری ۱۷ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۹۸
۱۳/۰۲/۱۳۹۹مریم حدادینگهداری ۱۵ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۷۱۰۴۲
۱۳/۰۲/۱۳۹۹فریده آل بویهنگهداری ۶۵ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگا انقلاب قزوین ۹۸۱۳۱۶
۱۶/۰۲/۱۳۹۹زینب مجابی نگهداری ۱۱۷ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۹۶ در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۱ آقای مهدی محمدزاده تعیین شده اند. در بوئین زهرا به دلیل انتقال دائم زینب مجابی تعیین شد.
۱۶/۰۲/۱۳۹۹صمد شکوری مشارکت در نگهداری ۳۰گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۲۹۷
۱۶/۰۲/۱۳۹۹حمیدرضا حاج سیدجوادی شرب خمر در مرحله چهارم ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۰۳۰
۱۶/۰۲/۱۳۹۹فاطمه کریمی اسکابنی سب النبی ش ۲ بازپرسی تاکستان ۹۷۰۷۸۸
۱۶/۰۲/۱۳۹۹زینب یوسفی فخر ایراد ضرب و جرح عمدی و قدرت نمائی با سلاح سرد دادگاه عمومی بخش ضیاآباد ۹۸۱۱۹۷
۱۶/۰۲/۱۳۹۹امیرافشارنجفی اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد حرکات نامتعارف (زدن سیستم دودزا در وسط شهر در ساعات نامناسب)
۱۶/۰۲/۱۳۹۹الهام اسدیسرقت ش ۱۰۶ کیفری ۲ قزوین ۹۸۱۱۰۷
۱۶/۰۲/۱۳۹۹پرویز طاهرخانی نگهداری ۳۹۵ گرم هروئین ش ۳ دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان ۹۸۰۹۲۰
۱۶/۰۲/۱۳۹۹همایون عرفانی معین قتل عمد ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۷۷۶۸
۱۶/۰۲/۱۳۹۹ابوالحسن رسولخانینگهداری ۱۵ کیلو گرم تریاک ش ۱۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۱۲۱
۱۷/۰۲/۱۳۹۹زهرا حاجی نگهداری ۲۰ گرم شیشه  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۲
۱۷/۰۲/۱۳۹۹فروغ پزشکی نگهداری ۱۵ گرم شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۱
۱۷/۰۲/۱۳۹۹پریوش شایگانحمل یک کیلو شیشه و یک کیلو هروئین ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۰۵۱
۱۷/۰۲/۱۳۹۹نجمه پورنیک قلب نگهداری ۳۴ گرم و ۵۰ سانت هروئین و ۳۵۱ گرم شیشه ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۹۰۰۰۳۸
۱۷/۰۲/۱۳۹۹علیرضا جاهد اگرم و ۷۰ سانت هروئین ش ۷ دادیاری دادسرای قزوین ۹۹۰۰۰۰۴
۱۷/۰۲/۱۳۹۹ماندانا اسلامی شرب خمر ش ۱۱ بازپرسی قزوین ۹۸۱۴۲۰
۱۷/۰۲/۱۳۹۹آمنه یزدانی شرب خمر ش ۱۱ بازپرسی قزوین ۹۸۱۴۲۰
۱۷/۰۲/۱۳۹۹مهدی شاه محمدی شرب خمر ش ۱۱ بازپرسی قزوین ۹۸۱۴۲۰
۱۷/۰۲/۱۳۹۹باقرخواجه حق وردی مشارکت در نگهداری ۲ کیلو شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۰۷
۱۷/۰۲/۱۳۹۹پژمان برقی قتل عمدی ش ۱ بازپرسی دادسرایی محمدیه ۹۸۱۶۵۴
۱۷/۰۲/۱۳۹۹کیارش معتقدی عرضه جهت فروش ۳۱ گرم هروئین و ۱۸ گرم شیشه ش ۱ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۸۱۴۵۱
۱۷/۰۲/۱۳۹۹مهدی مرادی مجد نگهداری مواد مخدر ش ۱ بازپرسی دادسرای آبیک ۹۸۱۴۲۲
۲۰/۰۲/۱۳۹۹حمزه عباسی نگهداری ۶۴ گرم شیشه و هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۱۶۹ تغییر وکیل از رئوفه چگینی به حمزه عباسی
۲۰/۰۲/۱۳۹۹عباس جان محمدی  نگهداری ۳گرم هروئین و ۱۳گرم هروئین و ۵۰۰ گرم گراس و پایپ ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۰۹۱۹تغییر از مهدی سلطان زاده به عباس جان محمدی
۲۰/۰۲/۱۳۹۹کریم جوادی اخلال در نظم و آسایش عمومی ش ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ۹۸۱۵۰۴ تغییر وکیل از بهروز شریفی به کریم جوادی
۲۲/۰۲/۱۳۹۹محمد رحمانی قتل ش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۹۰۰۰۶۱
۲۳/۰۲/۱۳۹۹محمد باقری مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۰۴۴۹
۲۳/۰۲/۱۳۹۹محمدهادی محمدیان نگهداری ۱۰ سانت شیشه و ۲۳/۵۰گرم هروئین و ۲/۴۰گرم شیشه
۲۳/۰۲/۱۳۹۹مهدی عبدلی مشارکت در معرض فروش قراردادن مواد مخدر ش ۳ دادگاه انقلاب آبیک ۹۸۱۰۴۴
۲۳/۰۲/۱۳۹۹علی لامعی رامندی حمل و نگهداری ۹۹۸ گرم شیشه ۹۸۱۱۸۶
۲۳/۰۲/۱۳۹۹ولی جلالی اخلال در نظم عمومی ش ۴ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۰۵۳۰
۲۳/۰۲/۱۳۹۹غلامرضا شریفیانمشارکت در سرقت مستوجب حد ش ۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۰۳۶۹
۲۳/۰۲/۱۳۹۹اکرم کلهر مشارکت در ۲ فقره سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی ش ۳ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۳۸۴
۲۳/۰۲/۱۳۹۹مالک آخوندی  سرقت ش ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهر آبیک ۹۸۰۱۴۳
۲۳/۰۲/۱۳۹۹علی صالحی  رانندگی موتور سیکلت بدون گواهینامه ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۵۴۰
۲۳/۰۲/۱۳۹۹الناز سلیمی  ایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱۰۳ کیفری ۲ آبیک ۹۸۰۰۵۸
۲۳/۰۲/۱۳۹۹علی شکری تهدید ش ۱۰۷ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین ۹۸۱۰۳۰
۲۳/۰۲/۱۳۹۹سمیرا درویشیایراد صدمه بدنی عمدی ش ۲ دادگاه عمومی کوهین ۹۸۰۳۲۳
۲۳/۰۲/۱۳۹۹علیرضا علینوری  مشارکت در نگهداری ۱۸/۵۰گرم شیشه و آلات استعمال و مباشرت در نگهداری ۱۰/۵۰گرم شیشه و ۱۰/۳۰گرم هروئین و ۲گرم تریاک
۲۴/۰۲/۱۳۹۹زهرا شعبانی  نگهداری ۱۰ سانت شیشه و ۲۳/۵۰گرم هروئین و ۲/۴۰گرم شیشه
۲۴/۰۲/۱۳۹۹میثم محمدی فرید ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو دادگاه عمومی بخش رامند ۹۸۱۵۲۶
۲۴/۰۲/۱۳۹۹مرتضی ایمانی رحیم لو حمل قمه ش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستان ۹۸۱۱۵۰
۲۴/۰۲/۱۳۹۹مجتبی اصغر نژاد قتل عمد ش ۲ بازپرسی تاکستان ۹۸۰۹۹۹
۲۴/۰۲/۱۳۹۹فرشید سرفراز نگهداری ۳۰ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۱۸
۲۴/۰۲/۱۳۹۹محمدعلی معصومی نگهداری ۳۰گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۱۹
۲۴/۰۲/۱۳۹۹طیبه لشگری نگهداری ۲۸ گرم هروئین  ش۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۲۳
۲۴/۰۲/۱۳۹۹علیرضاذوالفقاری نژاد  تجاوز به عنف ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۸۰۰۷۳
۲۴/۰۲/۱۳۹۹زهرا صالحی تجاوز به عنف ش ۲ کیفری یک قزوین ۹۹۰۰۰۰۲
۲۴/۰۲/۱۳۹۹مهدی رشوند زنای به عنف ش ۲ دادگاه کیفری یک قزوین ۹۸۰۱۶۷
۲۴/۰۲/۱۳۹۹قهرمان غنیمتی لواط به عنف ش ۲ دادگاه کیفری ۱ قزوین ۹۸۰۲۱۶
۲۴/۰۲/۱۳۹۹سیدجواد آرموتی ۳/۳۰گرم تریاک و ۳/۰۰۳کیلو هروئین و ۵گرم گراس ش ۱بازپرسی آبیک ۹۸۱۵۷۸
۲۴/۰۲/۱۳۹۹آیدا آریا پارسا فروش مواد مخدر ش ۱ بازپرسی آبیک ۹۸۰۲۹۲۸
۲۴/۰۲/۱۳۹۹آیدا صمدیان ضرب و جرح عمدی دادگاه عمومی خرمدشت ۹۸۰۷۲۸
۲۴/۰۲/۱۳۹۹رضا صالحی مشارکت در نگهداری ۱/۱۱۰گرم شیشه، مشارکت در تولید ۳۲۱گرم شیشه و … ش ۳ دادگاه انقلاب آبیک ۹۸۰۱۵۸
۲۴/۰۲/۱۳۹۹حمید یاوری نگهداری ۴/۴۵۰کیلو شیشه و ۷گرم شیشه ش ۳دادگاه انقلاب آبیک ۹۸۰۱۵۸
۲۴/۰۲/۱۳۹۹سعید صالحیعرضه هروئین و شیشه برای فروش ش ۳ دادگاه انقلاب آبیک  ۹۸۰۷۳۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۹علی نصیری مشارکت در سرقت ش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستان ۹۸۱۰۸۴
۲۸/۰۲/۱۳۹۹مهسا قربانینگهداری ۱/۱۰گرم گراس و استعمال مواد مخدر ش ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۹۰۰۱۳۵
۲۸/۰۲/۱۳۹۹رویا وریانیحمل ۶۴گرم هروئین و ۱۸/۴۰گرم شیشه ش ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۴۳۱
۲۹/۰۲/۱۳۹۹علیرضا مافی توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی و نگهداری کبوتر و کبوترپرانی ش ۱ دادیاری دادسرای قزوین ۹۸۱۱۲۹
۲۹/۰۲/۱۳۹۹سیما محمدعلیزاده سرقت یک دستگاه پراید ش۲دادیاری محمدیه ۹۹۰۰۱۴۹
۲۹/۰۲/۱۳۹۹مریم باریک بین  رانندگی بدون پروانه رسمی و تبانی در معرفی راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ش ۴ دادیاری قزوین ۹۸۱۰۸۶
۲۹/۰۲/۱۳۹۹انسیه مطیعی رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش ۲ دادیاری قزوین ۹۸۱۷۸۴
۲۹/۰۲/۱۳۹۹فاطمه علی محمدی  نگهداری ۱۰۰هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۶۸
۲۹/۰۲/۱۳۹۹مریم صمدی مقدم مشارکت در نگهداری ۷۳گرم هروئین و ۱۵گرم شیشه ش ۳ دادگاه انقلاب تاکستان ۹۸۱۲۰۰
۲۹/۰۲/۱۳۹۹سپیده وکیلی نگهداری ۱کیلو هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۳۳
۲۹/۰۲/۱۳۹۹کمال رضایی نیارکی نگهداری ۲۴ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۶۱
۲۹/۰۲/۱۳۹۹مجتبی عبداله زاده نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۸۲
۲۹/۰۲/۱۳۹۹فاطمه درافشانی نگهداری ۶۵ گرم هروئین و شیشه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۶۰
۲۹/۰۲/۱۳۹۹امین عموئی موشنگانینگهداری ۱۰۰گرم هروئین  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۹۰۰۰۷۹
۰۱/۰۳/۱۳۹۹زهرا صالحی رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش ۲ دادیاری قزوین ۹۸۱۷۸۴ تغییر از انسیه مطیعی
۰۱/۰۳/۱۳۹۹اکبر آریافرد نگهداری ۲۹۵ گرم شیشه و فروش ۲۹۵ گرم هروئین ش ۱ دادگاه انقلاب قزووین ۹۹۰۰۰۷۲

 

تاریخنام وکیلاتهام و مرجع ارجاع کننده
۱۳۹۹/۰۲/۲۸رحیم افشار  مهریه و طلاق مدیر کل امور بانوان و خانواده ۹۹۰۰۰۲۱و۹۹۰۰۰۲۲ ش ۱ دادگاه خانواده البرز
۱۳۹۹/۰۲/۲۴علی شکری رفع توقیف از منزل مسکونی دستور جناب آقای کلانتری

نظرات بسته شده است.