گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
16/02/1399 زهرا درویش   مشارکت در نگهداری 156 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980642
13/02/1399 الهام کاکاوند   ایراد ضرب  جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 981500 زیر 18 سال
13/02/1399 سیدعلیرضا میرسجادی  شروع به سرقت از داخل خودرو در شب و رانندگی بدون گواهینامه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981585
13/02/1399 کاوه کاکاوند   ضرب و جرح عمدی ش102 دادگاه کیفری 2 شهر البرز 980884 ازپریسا قاسمی به کاوه کاکاوند تغییر یافت.
13/02/1399 رحیم معروفی  نگهداری 150 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981288
13/02/1399 مهدی حاجی حسینی   حمل و نگهداری 4 کیلو و 446 گرم هروئین ش 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 981552
13/02/1399 سیدشهاب میرشفیعی نگهداری 17 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981298
13/02/1399 مریم حدادی نگهداری 15 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 971042
13/02/1399 فریده آل بویه نگهداری 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگا انقلاب قزوین 981316
16/02/1399 زینب مجابی  نگهداری 117 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981296 در تاریخ 98/12/01 آقای مهدی محمدزاده تعیین شده اند. در بوئین زهرا به دلیل انتقال دائم زینب مجابی تعیین شد.
16/02/1399 صمد شکوری  مشارکت در نگهداری 30گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981297
16/02/1399 حمیدرضا حاج سیدجوادی  شرب خمر در مرحله چهارم ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900030
16/02/1399 فاطمه کریمی اسکابنی  سب النبی ش 2 بازپرسی تاکستان 970788
16/02/1399 زینب یوسفی فخر  ایراد ضرب و جرح عمدی و قدرت نمائی با سلاح سرد دادگاه عمومی بخش ضیاآباد 981197
16/02/1399 امیرافشارنجفی  اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد حرکات نامتعارف (زدن سیستم دودزا در وسط شهر در ساعات نامناسب)
16/02/1399 الهام اسدی سرقت ش 106 کیفری 2 قزوین 981107
16/02/1399 پرویز طاهرخانی  نگهداری 395 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان 980920
16/02/1399 همایون عرفانی معین  قتل عمد ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 7768
16/02/1399 ابوالحسن رسولخانی نگهداری 15 کیلو گرم تریاک ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900121
17/02/1399 زهرا حاجی  نگهداری 20 گرم شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900002
17/02/1399 فروغ پزشکی  نگهداری 15 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900001
17/02/1399 پریوش شایگان حمل یک کیلو شیشه و یک کیلو هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900051
17/02/1399 نجمه پورنیک قلب  نگهداری 34 گرم و 50 سانت هروئین و 351 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900038
17/02/1399 علیرضا جاهد  اگرم و 70 سانت هروئین ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 9900004
17/02/1399 ماندانا اسلامی  شرب خمر ش 11 بازپرسی قزوین 981420
17/02/1399 آمنه یزدانی  شرب خمر ش 11 بازپرسی قزوین 981420
17/02/1399 مهدی شاه محمدی  شرب خمر ش 11 بازپرسی قزوین 981420
17/02/1399 باقرخواجه حق وردی  مشارکت در نگهداری 2 کیلو شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900007
17/02/1399 پژمان برقی  قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرایی محمدیه 981654
17/02/1399 کیارش معتقدی  عرضه جهت فروش 31 گرم هروئین و 18 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981451
17/02/1399 مهدی مرادی مجد  نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981422
20/02/1399 حمزه عباسی  نگهداری 64 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981169 تغییر وکیل از رئوفه چگینی به حمزه عباسی
20/02/1399 عباس جان محمدی   نگهداری 3گرم هروئین و 13گرم هروئین و 500 گرم گراس و پایپ ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 980919تغییر از مهدی سلطان زاده به عباس جان محمدی
20/02/1399 کریم جوادی  اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 981504 تغییر وکیل از بهروز شریفی به کریم جوادی
22/02/1399 محمد رحمانی  قتل ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900061
23/02/1399 محمد باقری  مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 980449
23/02/1399 محمدهادی محمدیان  نگهداری 10 سانت شیشه و 23/50گرم هروئین و 2/40گرم شیشه
23/02/1399 مهدی عبدلی  مشارکت در معرض فروش قراردادن مواد مخدر ش 3 دادگاه انقلاب آبیک 981044
23/02/1399 علی لامعی رامندی  حمل و نگهداری 998 گرم شیشه 981186
23/02/1399 ولی جلالی  اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 980530
23/02/1399 غلامرضا شریفیان مشارکت در سرقت مستوجب حد ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980369
23/02/1399 اکرم کلهر  مشارکت در 2 فقره سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981384
23/02/1399 مالک آخوندی   سرقت ش 103 دادگاه کیفری 2 شهر آبیک 980143
23/02/1399 علی صالحی   رانندگی موتور سیکلت بدون گواهینامه ش 103 کیفری 2 آبیک 980540
23/02/1399 الناز سلیمی   ایراد ضرب و جرح عمدی ش 103 کیفری 2 آبیک 980058
23/02/1399 علی شکری  تهدید ش 107 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 981030
23/02/1399 سمیرا درویشی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 دادگاه عمومی کوهین 980323
23/02/1399 علیرضا علینوری   مشارکت در نگهداری 18/50گرم شیشه و آلات استعمال و مباشرت در نگهداری 10/50گرم شیشه و 10/30گرم هروئین و 2گرم تریاک
24/02/1399 زهرا شعبانی   نگهداری 10 سانت شیشه و 23/50گرم هروئین و 2/40گرم شیشه
24/02/1399 میثم محمدی فرید  ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو دادگاه عمومی بخش رامند 981526
24/02/1399 مرتضی ایمانی رحیم لو  حمل قمه ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 981150
24/02/1399 مجتبی اصغر نژاد  قتل عمد ش 2 بازپرسی تاکستان 980999
24/02/1399 فرشید سرفراز  نگهداری 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900018
24/02/1399 محمدعلی معصومی  نگهداری 30گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900019
24/02/1399 طیبه لشگری  نگهداری 28 گرم هروئین  ش1 دادگاه انقلاب قزوین 9900023
24/02/1399 علیرضاذوالفقاری نژاد   تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980073
24/02/1399 زهرا صالحی  تجاوز به عنف ش 2 کیفری یک قزوین 9900002
24/02/1399 مهدی رشوند  زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 980167
24/02/1399 قهرمان غنیمتی  لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980216
24/02/1399 سیدجواد آرموتی  3/30گرم تریاک و 3/003کیلو هروئین و 5گرم گراس ش 1بازپرسی آبیک 981578
24/02/1399 آیدا آریا پارسا  فروش مواد مخدر ش 1 بازپرسی آبیک 9802928
24/02/1399 آیدا صمدیان  ضرب و جرح عمدی دادگاه عمومی خرمدشت 980728
24/02/1399 رضا صالحی  مشارکت در نگهداری 1/110گرم شیشه، مشارکت در تولید 321گرم شیشه و … ش 3 دادگاه انقلاب آبیک 980158
24/02/1399 حمید یاوری  نگهداری 4/450کیلو شیشه و 7گرم شیشه ش 3دادگاه انقلاب آبیک 980158
24/02/1399 سعید صالحی عرضه هروئین و شیشه برای فروش ش 3 دادگاه انقلاب آبیک  980737
28/02/1399 علی نصیری  مشارکت در سرقت ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981084
28/02/1399 مهسا قربانی نگهداری 1/10گرم گراس و استعمال مواد مخدر ش 12 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 9900135
28/02/1399 رویا وریانی حمل 64گرم هروئین و 18/40گرم شیشه ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 981431
29/02/1399 علیرضا مافی  توهین به اشخاص عادی و ضرب و جرح عمدی و نگهداری کبوتر و کبوترپرانی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981129
29/02/1399 سیما محمدعلیزاده  سرقت یک دستگاه پراید ش2دادیاری محمدیه 9900149
29/02/1399 مریم باریک بین   رانندگی بدون پروانه رسمی و تبانی در معرفی راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ش 4 دادیاری قزوین 981086
29/02/1399 انسیه مطیعی  رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش 2 دادیاری قزوین 981784
29/02/1399 فاطمه علی محمدی   نگهداری 100هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900068
29/02/1399 مریم صمدی مقدم  مشارکت در نگهداری 73گرم هروئین و 15گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 981200
29/02/1399 سپیده وکیلی  نگهداری 1کیلو هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900033
29/02/1399 کمال رضایی نیارکی  نگهداری 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900061
29/02/1399 مجتبی عبداله زاده  نگهداری پیش سازه های تولید شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900082
29/02/1399 فاطمه درافشانی  نگهداری 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900060
29/02/1399 امین عموئی موشنگانی نگهداری 100گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900079
01/03/1399 زهرا صالحی  رانندگی بدون گواهینامه توهین و تعرض به بانوان ایراد سیلی زدن ش 2 دادیاری قزوین 981784 تغییر از انسیه مطیعی
01/03/1399 اکبر آریافرد  نگهداری 295 گرم شیشه و فروش 295 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزووین 9900072

 

تاریخ نام وکیل اتهام و مرجع ارجاع کننده
1399/02/28 رحیم افشار   مهریه و طلاق مدیر کل امور بانوان و خانواده 9900021و9900022 ش 1 دادگاه خانواده البرز
1399/02/24 علی شکری  رفع توقیف از منزل مسکونی دستور جناب آقای کلانتری