گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نیمه دوم شهریور ماه جلب می نماییم.

معاضدت نیمه دوم شهریور ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین مریم طهرانی ها اعسار از پرداخت محکوم به
۲ دادگاه عمومی بخش شال عبداله خمسه اعلام ورشکستگی
۳ دادگاه خانواده قزوین زهرا حق شناس خوانده در پرونده مطالبه نفقه
۴ دادگاه عمومی حقوقی آبیک الناز سلیمی اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
۵ دادگاه عمومی بخش شال سعید چگینی الزام به تمکین
مجموع پرونده های ارجاعی معاضدتی نیمه دوم شهریور ماه ۵

 

تسخیری نیمه دوم شهریور ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
۱ شعبه ۱ بازپرسی دادسرای قزوین سید محمود ملک حسینی ایراد ضرب و جرح عمدی زیر ۱۸ سال
۲ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین محسن سالاری نگهداری مواد مخدر
۳ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین علی اصغر مقدمی نگهداری مواد مخدر
۴ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین افشین طاهرخانی نگهداری مواد مخدر
۵ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین سحرمحمدبیگی نگهداری مواد مخدر
۶ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین معصومه اسدی نگهداری مواد مخدر
۷ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین محسن درخوش نگهداری مواد مخدر
۸ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین مهدیه نادری نگهداری مواد مخدر
۹ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین احمد بابازاده نگهداری مواد مخدر
۱۰ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین سیدجعفر موسوی نگهداری مواد مخدر
۱۱ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین رحیم معروفی نگهداری مواد مخدر
۱۲ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین سیدامیرحسین حصاری نگهداری مواد مخدر
۱۳ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین سعیداحمد مالکی نگهداری مواد مخدر
۱۴ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین سیف اله ملکی نگهداری مواد مخدر
۱۵ شعبه ۱ دادگاه انقلاب قزوین رضا نجفی نگهداری مواد مخدر
۱۶ شعبه ۱ دادیاری دادسرای قزوین مریم رضایی ایراد ضرب و جرح عمدی توهین و فحاشی زیر ۱۸ سال
۱۷ شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوین میثم مهدوی شنقی نگهداری گراس زیر ۱۸ سال
۱۸ شعبه ۴ دادیاری دادسرای قزوین اژدر ابراهیم خانی ایراد صدمه بدنی عمد زیر۱۸ سال
۱۹ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای قزوین عذرا زرین پور توهین و فحاشی زیر۱۸ سال
۲۰ شعبه ۱ بازپرسی دادسرای البرز کاوه کاکاوند هر دو به اتهام تهدید و توهین زیر۱۸سال
۲۱ ش۲دادیاری دادسرای البرز فریدون هادی پور ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸ سال
۲۵ ش۲دادیاری دادسرای البرز رقیه زهدی شریف ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸ سال
۲۲ ش۱بازپرسی دادسرای محمدیه علی زارعی سرقت موتور سیکلت زیر۱۸ سال
۲۳ ش۱بازپرسی دادسرای محمدیه سعید فرجی نگهداری مواد مخدر
۲۴ ش۱۰۳دادگاه کیفری آبیک علی صالحی ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸ سال
مجموع پرونده های ارجاعی تسخیری نیمه دوم شهریور ماه ۲۴

نظرات بسته شده است.