گزارش ماهانه مالی: اسفند ماه ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی اسفند ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم.

 

درآمد ها:

درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور پروانه: 7،550،۰۰۰  ریال

درآمد حاصل از صدور کارت شناسایی هوشمند و فروش وکالت نامه: 24،450،۰۰۰ ریال

درآمد عملیاتی از واریز ۱/۲۵% دادگستری: 110،628،221 ریال

درآمد حاصل از ابطال تمبر وکلای خارج از استان قزوین: 2،000،000 ریال

درآمد حاصل از درخواست انتقالی و خودیاری: 300،۰۰۰،۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از امور رفاهی، ورزشی و برگزاری همایش و سخنرانی: 5،۰۰۰،۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون کارآموزی وکالت ورودی 98:  489،۰۰۰،۰۰۰ ریال

جمع کل درآمد ها: 938,628،221 ریال

 

پروژه در جریان ساخت:

 

هزینه های انجام شده پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 380،073،000 ریال

جمع کل پرداختی های پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 380،073،000 ریال

 

هزینه ها:

هزینه حقوق، بیمه و مزایا، عیدی و پاداش کارمندان: 401،650،750  ریال

هزینه پرداخت قبوض برق، آب، گاز و تلفن: 24،650،۰۰۰ ریال

هزینه ایاب و ذهاب هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات اسکودا و صندوق حمایت: 2،200،000 ریال

هزینه های پذیرایی(چای، نسکافه، بیسکوییت و میوه) و جلسات کمیسیونها و کارگاهها: 3،459،000 ریال

هزینه های رفاهی، آموزشی و ورزشی و سایر(پارکینگ ستاره شهر سه ماهه زمستان) : 27،200،000 ریال

هزینه ارسال مراسلات پستی: 8،215،413 ریال

 

جمع کل هزینه ها:  467,375،163  ریال

 

بدهی سهم ۴% صندوق حمایت در سه ماه پاییز: ۲،۸۳۲،۵۶۹،۲۴۰ ریال

کل بدهی کانون به صندوق حمایت تا کنون: 37,534,152,649 ریال