گزارش ماهانه مالی: اسفند ماه ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی اسفند ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم.

 

درآمد ها:

درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور پروانه: ۷،۵۵۰،۰۰۰  ریال

درآمد حاصل از صدور کارت شناسایی هوشمند و فروش وکالت نامه: ۲۴،۴۵۰،۰۰۰ ریال

درآمد عملیاتی از واریز ۱/۲۵% دادگستری: ۱۱۰،۶۲۸،۲۲۱ ریال

درآمد حاصل از ابطال تمبر وکلای خارج از استان قزوین: ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از درخواست انتقالی و خودیاری: ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از امور رفاهی، ورزشی و برگزاری همایش و سخنرانی: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

درآمد حاصل از ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون کارآموزی وکالت ورودی ۹۸:  ۴۸۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

جمع کل درآمد ها: ۹۳۸,۶۲۸،۲۲۱ ریال

 

پروژه در جریان ساخت:

 

هزینه های انجام شده پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): ۳۸۰،۰۷۳،۰۰۰ ریال

جمع کل پرداختی های پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): ۳۸۰،۰۷۳،۰۰۰ ریال

 

هزینه ها:

هزینه حقوق، بیمه و مزایا، عیدی و پاداش کارمندان: ۴۰۱،۶۵۰،۷۵۰  ریال

هزینه پرداخت قبوض برق، آب، گاز و تلفن: ۲۴،۶۵۰،۰۰۰ ریال

هزینه ایاب و ذهاب هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات اسکودا و صندوق حمایت: ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه های پذیرایی(چای، نسکافه، بیسکوییت و میوه) و جلسات کمیسیونها و کارگاهها: ۳،۴۵۹،۰۰۰ ریال

هزینه های رفاهی، آموزشی و ورزشی و سایر(پارکینگ ستاره شهر سه ماهه زمستان) : ۲۷،۲۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه ارسال مراسلات پستی: ۸،۲۱۵،۴۱۳ ریال

 

جمع کل هزینه ها:  ۴۶۷,۳۷۵،۱۶۳  ریال

 

بدهی سهم ۴% صندوق حمایت در سه ماه پاییز: ۲،۸۳۲،۵۶۹،۲۴۰ ریال

کل بدهی کانون به صندوق حمایت تا کنون: ۳۷,۵۳۴,۱۵۲,۶۴۹ ریال

نظرات بسته شده است.