گزارش ماهانه مالی: بهمن ماه 1399

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون به صورت ماهانه و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی بهمن ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین به همراه چند گزارش تفصیلی اختصاصی، جلب می نماییم.


گزارش هزینه درآمد ماهانه – بهمن ماه ۱۳۹۹

 

درآمد ها:

درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور پروانه کارآموزی: 76،000،000 ریال

درآمد حاصل از صدور کارت شناسایی هوشمند و فروش وکالت نامه و تقویم ۱۳۹۹: 4،000،000 ریال

درآمد عملیاتی از واریز ۱/۲۵% دادگستری: 387،729،250 ریال

درآمد مربوط به درخواست انتقالی و خودیاری: 859،500،000 ریال

درآمد مربوط به امور رفاهی، ورزشی و آموزشی: 22،500،000 ريال

درآمد مربوط به برگزاری همایش و سخنرانی: 22،500،000 ریال

 

جمع کل درآمد ها: 1،372،229،250 ریال

 

وصول از وکلا بابت ۴% سهم صندوق حمایت سال 1398: 29،440،000 ریال

هزینه های انجام شده پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 9،338،173،454 ریال

 

پیش پرداخت ها:

پیش پرداخت بابت  قفل و دستگیره درب: 340،000،000 ريال

 

هزینه ها:

هزینه حقوق، عیدی، پاداش و بیمه کارمندان: 1،225،511،369 ریال

هزینه های پذیرایی(چای، نسکافه، بیسکوییت و میوه) و جلسات کمیسیونها و کارگاهها: 24،666،000 ریال

هزینه ارسال مراسلات پستی: 15،900،000 ریال

هزینه های اقلام جاری و مصرفی(الکل و…): 44،400،000 ريال

هزینه قبوض(آب، برق، گاز، تلفن): 1،600،000 ريال

 

جمع کل هزینه ها:  1،312،077،369 ریال

 

 

4 درصد سهم کانون از صندوق حمایت وکلا:

– کل بدهی کانون به صندوق حمایت: 27,350,941,811 ريال

– بدهی سهم ۴% صندوق حمایت در سه ماه سوم سال 1399: 28,447,443,476 ریال