گزارش ماهانه مالی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی دی ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم.

 

درآمد ها:

درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید و صدور پروانه: 83،000،000  ريال

درآمد حاصل از صدور کارت شناسایی هوشمند و فروش وکالت نامه: 100،490،000 ريال

درآمد عملیاتی از واریز ۱/۲۵% دادگستری: 139،353،825 ریال

درآمد حاصل از ابطال تمبر وکلای خارج از استان قزوین: 5،000،000 ريال

درآمد حاصل از درخواست انتقالی و خودیاری: 391،000،000 ریال

درآمد حاصل از امور رفاهی، ورزشی و برگزاری همایش و سخنرانی: 51،000،000 ريال

جمع کل درآمد ها: ۷۶۹,۸۴۳,۸۲۵ ریال

 

پروژه در جریان ساخت

پیش پرداخت های مربوط به قراردادهای پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 825،000،000 ريال

هزینه های انجام شده پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 1،867،028،195 ريال

جمع کل پرداختی های پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 2،692،028،195 ريال

 

هزینه ها:

هزینه حقوق، بیمه و مزایای کارمندان: 429،554،272 ریال

هزینه پرداخت قبوض برق، آب، گاز و تلفن: 25،623،000 ریال

هزینه درج آگهی وکلا در روزنامه رسمی: 510،000 ریال

هزینه ایاب و ذهاب هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات اسکودا و صندوق حمایت: 11،435،000 ریال

هزینه های پذیرایی(چای، نسکافه، بیسکوییت و میوه) و جلسات کمیسیونها و کارگاهها: 22،046،500 ریال

هزینه های رفاهی، آموزشی و ورزشی: 114،433،000 ریال

هزینه های برگزاری همایش ها: 96،469،000 ريال

هزینه ارسال مراسلات پستی: 9،586،000 ريال

جمع کل هزینه ها:  ۷۰۹,۶۵۶,۷۷۲  ریال

 

بدهی سهم 4% صندوق حمایت در سه ماه پاییز: 2،832،569،240 ريال

کل بدهی کانون به صندوق حمایت تا کنون: 35,990,776,818 ريال