گزارش ماهانه مالی: شهریور 98

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی شهریور ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم.

 

درآمد ها

 • درآمد عملیاتی از حق عضویت و صدور پروانه: 42،000،000 ريال
 • درآمد عملیاتی از واریز 1/25% دادگستری: 129،107،000 ريال
 • درآمد حاصل از فروش وکالت نامه و صدور کارت شناسایی: 66،250،000 ريال
 • درآمد حاصل از درخواست انتقالی و خودیاری: 398،000،000 ريال
 • درآمد حاصل از امور رفاهی، آموزشی و ورزشی: 42،000،000 ريال
 • درآمد حاصل از برگزاری همایش و سخنرانی: 6،000،000 ريال

جمع کل درآمد ها: 683،357،000 ريال

 

 

هزینه ها

 • پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 1،030،382،000 ريال
 • هزینه حقوق، بیمه و مزایای کارمندان: 446،413،239 ريال
 • هزینه پرداخت قبوض برق، آب، گاز و تلفن: 26،029،000 ريال
 • هزینه درج آگهی وکلا در روزنامه رسمی: 4،590،000 ريال
 • هزینه ایاب و ذهاب هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات اسکودا و صندوق حمایت: 9،570،000 ريال
 • هزینه ارسال مراسلات پستی وکلا: 8،680،000 ريال
 • هزینه های پذیرایی(چای، بیسکوییت و میوه) جهت کمیسیونها و کارگاهها: 28،028،000 ريال
 • هزینه های رفاهی، آموزشی و ورزشی: 9،355،000 ريال

جمع کل هزینه ها: 1،563،047،239 ريال