گزارش ماهانه مالی: فروردین ماه 99

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی فروردین ماه سال 1399 کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم.

 

درآمد ها:

درآمد حاصل از فروش وکالت نامه و تقویم سال 99 : 41،200،۰۰۰ ریال

جمع کل درآمد ها: 41،200،۰۰۰ ریال

 

  • واریزی وکلا جهت پویش مبارزه با کرونا 221،500،000 ریال که از این مبلغ 140،000،000 ریال بابت خرید دستگاه گندزدایی و 81،500،000 ریال بابت خرید ماسک پرداخت گردید.

 

پروژه در جریان ساخت:

هزینه های حق الزحمه کارگران روزمزد و هزینه های جاری ساختمان: 62،000،000 ریال

جمع کل پرداختی های پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): 62،000،000 ریال

 

هزینه ها:

هزینه حقوق و بیمه کارمندان: 335،822،115  ریال

هزینه های خرید لوازم و مواد مصرفی: 10،500،000 ریال

هزینه ارسال مراسلات پستی: 6،830،000 ریال

هزینه خرید مواد ضد عفونی کننده : 000/300/54 ریال

هزینه چاپ پوشه دادسرا و اوراق امتحانی اختبار (استفاده یکساله): 000/500/33 ریال

جمع کل هزینه ها:  440,952،115  ریال

 

کل بدهی کانون به صندوق حمایت تا کنون: 38,695,282,124 ریال