گزارش ماهانه مالی: فروردین ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی فروردین ماه سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم.

 

درآمد ها:

درآمد حاصل از فروش وکالت نامه و تقویم سال ۹۹ : ۴۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

جمع کل درآمد ها: ۴۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

  • واریزی وکلا جهت پویش مبارزه با کرونا ۲۲۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال که از این مبلغ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت خرید دستگاه گندزدایی و ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال بابت خرید ماسک پرداخت گردید.

 

پروژه در جریان ساخت:

هزینه های حق الزحمه کارگران روزمزد و هزینه های جاری ساختمان: ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

جمع کل پرداختی های پروژه در جریان ساخت(ساختمان جدید): ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

هزینه ها:

هزینه حقوق و بیمه کارمندان: ۳۳۵،۸۲۲،۱۱۵  ریال

هزینه های خرید لوازم و مواد مصرفی: ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال

هزینه ارسال مراسلات پستی: ۶،۸۳۰،۰۰۰ ریال

هزینه خرید مواد ضد عفونی کننده : ۰۰۰/۳۰۰/۵۴ ریال

هزینه چاپ پوشه دادسرا و اوراق امتحانی اختبار (استفاده یکساله): ۰۰۰/۵۰۰/۳۳ ریال

جمع کل هزینه ها:  ۴۴۰,۹۵۲،۱۱۵  ریال

 

کل بدهی کانون به صندوق حمایت تا کنون: ۳۸,۶۹۵,۲۸۲,۱۲۴ ریال

نظرات بسته شده است.