گزارش مکاتبات انجام شده با مدیران قضایی استان در خصوص خودداری از صدور ابلاغیه های الزام حضور وکیل در مراجع قضایی طی دوران شیوع ویروس کرونا

در ادامه توجه شما عزیزان را به مکاتباتی که کانون وکلای دادگستری استان قزوین با مدیران قضایی استان در خصوص خودداری از صدور ابلاغیه های با موضوع الزام حضور وکیل در مراجع قضایی ظی دوران شیوع ویروس کرونا جلب می نماییم:


متن نامه خطاب به رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین:


به نام خدا

 

رئیس محترم کل دادگستری استان قزوین

 

سلام علیکم،

احتراماً به استحضار می رساند با وصف مصوبات و تاکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز بخشنامه معاون محترم قوه قضاییه و دستورالعمل حضرتعالی متاسفانه دفاتر دادگاه ها و شعب دادسراها اقدام به صدور ابلاغیه هایی می نمایند که مستلزم حضور وکلا در دادگستری ها، دادسراها، مراجع انتظامی و دفاتر خدمات قضایی می باشد و این امر با توجه به وضعیت شیوع بیماری به هیچ وجه صحیح نمی باشد. علیهذا استدعا دارد دستور فرمایید دفاتر محترم دادگاه از صدور ابلاغیه هایی که مستلزم حضور وکیل در دادگستری ها، دادسراها، مراجع انتظامی و دفاتر خدمات قضایی تا پایان فروردین ماه می باشد خودداری نمایند.

 

 با تشکر

محمدرضا شهیدی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین


متن نامه خطاب به دادستان محترم قزوین:


به نام خدا

 

دادستان محترم استان قزوین

 

سلام علیکم،

احتراماً به استحضار می رساند با وصف مصوبات و تاکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز بخشنامه معاون محترم قوه قضاییه و دستورالعمل رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین متاسفانه دفاتر و شعب دادسرا اقدام به صدور ابلاغیه هایی می نمایند که مستلزم حضور وکلا در دادسرا یا مراجع انتظامی می باشد و این امر با توجه به وضعیت شیوع بیماری به هیچ وجه صحیح نمی باشد. علیهذا استدعا دارد دستور فرمایید دفاتر و شعب محترم دادسرا از صدور ابلاغیه هایی که مستلزم حضور وکلا در دادسرا یا مراجع انتظامی تا پایان فروردین ماه می باشد خودداری نمایند.

 

 با تشکر

محمدرضا شهیدی

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین

نظرات بسته شده است.