گزارش نشست تخصصی لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت، فرصتها و چالشها

نشست بررسي لايحه تامين امنيت زنان در مورخه ۹۸/۷/۱۶ در تالار سلام، کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی یونسکو، واقع دردانشگاه شهیدبهشتی با مشاركت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و كميسيون حقوق بشر اسلامی برگزار گرديد آقای دكتر مير محمد صادقی سخنران اول نشست بودند كه به بيان نواقص و اشكالات لايحه پرداختند و خانم شهناز سجادی به عنوان قائم مقام دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مدير نشست به لزوم بررسی و اصلاحات اساسی در لايحه ارسالی از سوی قوه قضاییه اشاره نمودند و قبل از تشكيل پنل اول از خانم گرامی زادگان درخواست نمودند تا بعنوان يكی از تدوين كنندگان لايحه دولت به بيان نظرات خود بپردازند.
پنل اول با حضور آقای دكتر اسلام پناه، دکتر مهرشاد شبابی، دكتر سيد علی كاظمی و خانم دكتر قاسمی تشكيل گرديد و هر يک از كارشناسان نقطه نظرات موافق و مخالف با لايحه را مطرح نمودند در پنل دوم خانم دکتر هما داودی گرمارودی به نكات كليدی در خصوص لوايح دولت و قوه قضاييه اشاره نمودند و خانم محبی مدير عامل كانون زنان حقوقدان سورا از مشهد مسائل و مشكلات روز زنان را مطرح نمودند و بيان داشتند كه اين لايحه پاسخگوی نياز زنان خشونت ديده نيست و در آخر نيز خانم مولاوردی دستيار اسبق رييس جمهور و دبير كل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان پيشينه لايحه را به تفصيل بيان نمودند.
در نشست یاد شده پیرو دعوتنامه ارسالی به کانون وكلای دادگستری استان قزوین، اعضای کمیسیون دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های فردی خانمها: زهرا باقری و سحر محمدبیگی و فريبا رضايی حضور داشتند.


Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slide