گزارش های واحد حسابداری

آرشیو گزارش های واحد حسابداری کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

گزارش های سالانه واحد حسابداری

پیرو مصوبه هیأت مدیره در خصوص انتشار گزارش مربوط به عملکرد مالی کانون و در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور مالی و اداری در ادامه صورت های مالی منتهی به پایان هرسال جهت استحضار اعضاء محترم تقدیم حضور میگردد. (بر روی سال مربوطه کلیک و فایل PDF را ذخیره نمایید.)


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1395


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1396


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1397


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1398


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1399


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1400


صورت های مالی منتهی به پایان سال 1401


گزارش ماهانه واحد حسابداری به تفکیک دوره های هیات مدیره

گزارش های ماهیانه واحد حسابداری در دوره دهم هیات مدیره