گزارش همایش علمی تخصصی وکالت در مراجع حقوقی بین المللی

همایش علمی تخصصی در موضوع وکالت در مراجع حقوقی بین المللی با نگاهی به تجربه حضور ایران در دیوان بین المللی دادگستری به همت کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور و سخنرانی جناب دکتر محسن محبی در روز پنجشنبه مورخ 30 آبان 98 برگزار شد.

در ادامه توجه شما را به گزیده ای از تصاویر این نشست جلب مینماییم:

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide