گزارش کارگروه ویژه گرامیداشت هفته قوه قضاییه

به نام خدا

به تاریخ 1400/03/24 جلسه کارگروه ویژه گرامیداشت هفته قوه قضاییه به منظور تقریب اهداف قانونی دو نهاد وکالت و دادگستری برگزار شد.

بنابر مصوبه هیات مدیره کانون، به مناسبت هفته قوه قضائیه ، برنامه ریزی مدون در کارگروه ویژه این مناسبت با حضور آقایان سید محمد حسینی رئیس کانون و آقایان کاتبی و نسخه چی از اعضاء هیات مدیره و تعدادی از همکاران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:
1- در هفته قوه قضائیه مراتب ارائه مشاوره حقوقی رایگان در دفاتر کلیه وکلای دادگستری استان قزوین از طریق سایت های خبری اطلاع رسانی گردد.
2- در هفته قوه قضائیه همکاران با حضور در دادگستری های شهرستان های استان اقدام به ارائه مشاوره رایگان به مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی نمایند.
3- در خصوص چگونگی برگزاری نشست حقوقی قضایی ” تقویت اجرای عدالت در پرتو تعامل کانون وکلا و دادگستری با سخنرانی ویژه جناب آقای حجت الاسلام غضنفر آبادی ریاست محترم کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس شورای اسلامی و جناب حجت الاسلام قدرتی ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین” در مورخ 1400/04/03 برنامه ریزی و تقسیم وظایف بین اعضاء کارگروه صورت پذیرفت.

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین