اطلاعیه جزئیات برگزاری اختبار شفاهی مهرماه 1402 کانون وکلای قزوین

به اطلاع کارآموزان محترم واجد شرایط که اسامی آنها در جدول زیر ذکر شده می رساند، اختبار شفاهی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار خواهد شد:

اطلاعیه تهیه عکس با لباس وکالت: به اطلاع کارآموزان محترم می رساند، برای تهیه عکس پرسنلی با لباس وکالت، جهت درج در گواهینامه و کارت شناسایی و سامانه کانون (پس از قبولی در اختبار)، می بایست طبق جدول زمانی زیر به اتاق عکس کانون ، واقع در طبقه اول ساختمان کانون وکلای قزوین مراجعه نمایند. لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه در زمان درج شده، مسئولیت تاخیر در فرآیند صدور مدارک بر عهده کارآموز غایب می باشد.