اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

بسمه تعالی

(اعلام نتایج انتخابات)

به تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1402 دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار گردید و با پایان مهلت تمدید شده مطابق ماده 20 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، قرائت آراء به عمل آمد و با اهتمام به مفاد مواد 21 و 22 و مطابق ماده 23 اشخاص ذیل الذکر به عنوان اعضای اصلی و اعضای علی البدل به ترتیب حائز اکثریت آراء گردید:

اعضای اصلی:
1- آقای محمد نسخه چی با 266 رای
2- آقای محمد طایفه زرکش با 216 رای
3- آقای فخرالدین شکری با 178
4- آقای امیرافشین کلانتری با 166 رای
5- آقای سید محسن خطیبی قمی با 126 رای

اعضای علی البدل:
1- آقای وحید خواجه حق وردی با 97 رای
2- آقای علیرضا وادی خیل با 96 رای
3- آقای علی امینی با 93 رای

ضمناً از مجموع 851 برگ رای تعرفه مجموعاً 421 برگه به مصرف رسیده و باقی مانده به عنوان تعرفه های مصرف نشده و باطله بایگانی گردید. کلیه مدارک و آرا و نیز مهرهای هیات نظارت تا پایان مهلت اعتراض یعنی پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1402 صندوق کانون نگهداری خواهد شد.

رئیس هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین
مجید علی محمدی

اعضای اصلی هیات نظارت
1) سید امیرحسین حصاری 2) سید مهدی پرپینچی 3) زهرا صالحی
4) محمد زارعی
اعضای علی البدل هیات نظارت
1) علی عسگر اسکندری 2) جمشید عظیمی