آگهی اختبار سال 1400 کارآموزان وکالت

به اطلاع کلیه کارآموزان محترمی که واجد شرایط شرکت در اختبار فروردین ماه سال 1400 می باشند، می رساند پیرو مصوبه مورخ 17 اسفند ماه ۱۳۹۹ کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین تاریخ برگزاری اختبار کتبی و شفاهی به شرح زیر تعیین گردید.

 

برنامه برگزاری اختبار کتبی:

  • روز شنبه مورخ 21 فروردین ماه 1400 درسهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
  • روز یکشنبه مورخ 22 فروردین ماه 1400 درسهای حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
  • روز دوشنبه مورخ 23 فروردین ماه 1400 درسهای حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی

 

برنامه برگزاری اختبار شفاهی:

  • روز شنبه مورخ 28 فروردین ماه 1400 درسهای حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی
  • روز یکشنبه مورخ 29 فروردین ماه 1400 درسهای حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
  • روز دوشنبه مورخ 30 فروردین ماه 1400 درسهای حقوق تجارت، حقوق ثبت و امور حسبی