آیین اهداء پروانه های کارآموزی وکالت

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزی وکالت 1399 که اسامی ایشان قبلا در همین تارنما منتشر گردیده و پروسه ثبت نام خود را در کانون به اتمام رسانیده اند، دعوت میگردد:

جهت برگزاری آیین اهداء پروانه کارآموزی وکالت در روز چهارشنبه مورخ 1 دی ماه 1400 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان قزوین واقع در بلوار نواب صفوی با رعایت پوشش مناسب(آقایان کت و شلوار، خانم ها مانتو شلوار رسمی) حضور بهم رسانند.