احراز هویت حضوری پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1399

از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1399 کانون وکلای دادگستری استان قزوین دعوت بعمل می آید با در دست داشتن پاسخ استعلامات دریافتی به همراه اصل و کپی برابر اصل کلیه مدارک(تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس) جهت احراز هویت ظرف 3 روز از تاریخ 4 الی 6 آبان ماه 1400 به دفتر کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین مراجعه نمایند.