اسامی واجدین شرایط شرکت در اختبار سال 1397

اسامی کارآموزان محترمی که مدارک و تکالیف آن ها در اجرای ماده 13 شرح وظایف کارآموزان وکالت ، مورد پذیرش کمیسیون کارآموزی و اختبار قرار گرفته برای شرکت در اختبار اعلام می گردد.

شایان ذکر است نسبت به سایر کارآموزان تا پایان مدت اعلام شده تصمیم گیری خواهد شد.

 

ردیف شماره پروانه نام و نام خانوادگی فارسی
1 1443 رضا امامعلی
2 1521 حسین سلگی
3 1404 میلاد بشارتی فر
4 1458 کاظم مهرآرا
5 1481 رضا رمضانی
6 1494 محسن درخوش
7 1507 فرشید رحیمی
8 1522 سید حسین موسوی
9 1524 پرویز طاهرخانی
10 1525 حسین داودی
11 1526 سعید نایبی
12 1527 حمیده کاظمی
13 1528 مریم لامعی رامندی
14 1529 حسینعلی ساریجالو
15 1530 معصومه ازادی خواه
16 1531 وحید ایمانی رحیملو
17 1532 زهرا باقری الموتی
18 1533 حمید رهنمازاده
19 1535 امین حقیقت
20 1536 جمشیدآریانپور
21 1537 رضا حمزه یی
22 1538 نیما رشوند
23 1539 علیرضا رهی
24 1540 علی اصغر خلیلی نوسر
25 1542 بهنام صلواتچی
26 1543 مجید حسینی
27 1544 مصطفی ساغریان
28 1545 محمدرضا سجادی نسب
29 1546 کیوان حبیبی
30 1547 حجت صفری
31 1548 سعید کرمانشاهانی
32 1549 مریم رضایی
33 1552 زینب فرهادلو
34 1553 عاطفه خادمیان
35 1554 الهام گودرزی
36 1555 سعید رسول ابربکوه
37 1556 محمود غلامی تاش
38 1557 سعید بذرپاچ
39 1558 سهیلا چلمبری
40 1559 محمدتقی نصیری
41 1560 سحر محمدبیگی سلخوری
42 1561 پژمان یاوری
43 1562 توحید رضایی
44 1564 سمیه دریایی
45 1565 زهرا حسنی کردستان
46 1566 علی اصغر هاشمی
47 1567 میترا پرتوی مالفجانی
48 1568 قاسم صباحی فر
49 1569 جواد افشاری
50 1570 علی حسنی
51 1571 سیدرضا قاسمی فرد
52 1573 عبدالمجید کاظمی
53 1574 حسن قاسمی
54 1575 سیده مرضیه مومنی آبندانسری
55 1576 معصومه آهنگریان
56 1578 بیژن رستم خانی
57 1622 نسرین ملکی

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین