اطلاعیه تمدید پروانه 1401

با عنایت به فرا رسیدن ایام تمدید پروانه وکالت پایه یک و پروانه کارآموزی از 1 لغایت 30 آبان ماه 1401 مقتضی است اعضای محترم در بازه تاریخی مذکور از ساعت 9 صبح الی 13 با در دست داشتن پروانه عضویت خود در کانون بهمراه گواهی مفاصا حساب مالیاتی مطابق شرایط زیر به کانون وکلای دادگستری استان قزوین مراجعه فرمایید.

نشانی: قزوین، مجتمع ادارات پونک، نبش میدان حج
تلفن: ۰۲۸۳۳۶۹۹۵۹۶ الی ۹۹

همکاران محترمی که به هر دلیل امکان حضور در کانون را ندارند میتوانند بصورت غیر حضوری از طریق میز کار برخط ویژه اعضاء به نشانی my.qazvinbar.org اقدام به تمدید پروانه خود نمایند.

نکات قابل توجه برای تمدید پروانه:

ارایه مفاصا حساب مالیاتی صادر شده در سال جاری بعلاوه مفاصا حساب صندوق حمایت از وکلا صادر شده در آبان ماه سال جاری پیش شرط تمدید پروانه میباشد.
ارایه رسید پرداخت هزینه تمدید مربوط به قوه قضاییه(قابل پرداخت در دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور) پیش شرط تمدید میباشد.
ارایه و تکمیل اطلاعات فردی موجود در پایگاه داده کانون اعم از اطلاعات تماس مربوط به محل اشتغال قانونی اعضای محترم مطابق با پروانه وکالت بعلاوه آخرین تغییرات در میزان تحصیلات و گرایش های تخصصی برای تمدید ضروری است.

پروسه تمدید پروانه در سال 1401:

مراجعه به دبیرخانه کانون جهت اخذ معرفی نامه به اداره دارایی و اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی
مراجعه به واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین مستقر در طبقه دوم ساختمان اداری کانون جهت ثبت درخواست تمدید پروانه و تحویل گواهی مفاصا حساب مالیاتی
مراجعه به واحد معاضدت قضایی مستقر در طبقه دوم ساختمان اداری کانون جهت تکمیل پرسشنامه اطلاعات فردی و دریافت برنامه ارجاعات معاضدت و تسخیری
مراجعه به واحد صندوق حمایت مستقر در طبقه سوم ساختمان اداری کانون جهت صدور مفاصا حساب این صندوق
مراجعه به واحد دادسرای انتظامی جهت بررسی سوابق وکالتی، مستقر در طبقه سوم ساختمان اداری کانون
مراجعه به واحد حسابداری مستقر در طبقه سوم ساختمان اداری کانون جهت پرداخت هزینه تمدید پروانه
مراجعه به واحد دبیرخانه مستقر در طبقه سوم ساختمان اداری کانون جهت درج اطلاعات تمدید روی پروانه و ثبت آن
مراجعه به دفتر ریاست کانون مستقر در طبقه چهارم ساختمان اداری کانون جهت تأیید نهایی و درج مهر و امضاء ریاست روی دفترچه عضویت