اطلاعیه در خصوص از سرگیری تکالیف کارآموزان از نیمه دوم خرداد ماه 1399

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت میرساند از نیمه دوم خرداد ماه 1399 تمامی تکالیف کارآموزی به روال قبلی برقرار خواهد بود و ارائه گزارش مربوط به تکالیف خرداد ماه برای کارآموزان محترم الزامی است.

ضمناً جزییات در خصوص زمان و محل برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی این ماه نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.