اطلاعیه در خصوص از سرگیری تکالیف کارآموزان از نیمه دوم خرداد ماه ۱۳۹۹

به اطلاع کارآموزان محترم وکالت میرساند از نیمه دوم خرداد ماه ۱۳۹۹ تمامی تکالیف کارآموزی به روال قبلی برقرار خواهد بود و ارائه گزارش مربوط به تکالیف خرداد ماه برای کارآموزان محترم الزامی است.

ضمناً جزییات در خصوص زمان و محل برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی این ماه نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

نظرات بسته شده است.