اطلاعیه صندوق حمایت درباره ثبت نام الکترونیکی بیمه تکمیلی درمان ١٤٠٢ وکلای دادگستری

ثبت نام طرح تامین وکلا سال ١٤٠٢ بیمه کارآفرین ویژه وکلای دادگستری سراسر کشور

روشهای ثبت نام :

مراجعه حضوری به صندوق حمایت یا کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور
به صورت اینترنتی و از طریق سایت www.bimebaran.com

تلفن های تماس :

صندوق حمایت : ٠٢١٢٦٤١٢٥٦٦ و ٠٢١٢٦٤١٣٧٨٠

کانون مرکز : ٠٢١٨٤٠٠١١٥٦

دفتر مرکزی کارگزاری : ٠٢١٨٨٨٨٨١٠٠ الی ١٠٣

 

دانلود شرایط و قوانین ثبت نام

مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه کارآفرین

شعب و مراکز پرداخت خسارت بیمه کارآفرین در شهرستان ها

جدول تعهدات

شرایط پرداخت اقساطی