اطلاعیه درخصوص تمدید پروانه 1401

باتوجه ‌به نزدیک‌شدن موعد زمان تمدید پروانه وکالت و کارآموزی (آبان‌ماه) و لزوم ارائه‌ی گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات مستقیم و همچنین گواهی مفاصاحساب صندوق حمایت، ضروری است همکاران گرامی جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از ازدحام مراجعه، دراسرع‌وقت نسبت به اخذ گواهی‌های فوق‌الذکر اقدام فرمایند.