اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص اختبار

به اطلاع آن دسته از کارآموزانی که دوره ۱۸ ماهه کارآموزی آنها به پایان رسیده است می رساند: در صورتی که ستاد کرونا مجوز برگزاری آزمون ها را صادر نماید اختبار در نیمه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می گردد.

لذا ضروری است کارآموزان محترم تکالیف خود را هر چه سریعتر جهت بررسی تحویل دفتر کمیسیون کارآموزی نمایند