اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص کارگاه آموزشی ورودی های ۱۴۰۰

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند :

کارگاه آموزشی ویژه کارآموزان ورودی 1400

موضوع: نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی

مدرس :خانم دکتر نازنین زهرا عطاری، وکیل پایه یک دادگستری

زمان: چهارشنبه 20 تیرماه ۱۴۰3

گروه الف
ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰

وکلای فرضی: 1- خانم فاطمه وندانی 2- خانم پرستو احمدی

گروه ب
ساعت 10:۳۰ الی ۱2

وکلای فرضی: ۱- خانم فرشته صفرپور ۲- خانم فریبا آقایانی

محل برگزاری: سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان قزوین