اعلام نتایج آزمون ورودی سهمیه ایثارگر کارآموزان وکالت سال 1399

نتایج پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال 1399 ضمن عرض تبریک و آرزوی بهروزی به شرح زیر اعلام میگردد:


سهمیه ایثارگر:

ردیف نام خانوادگی نام کد ملی
1 حياتي لشت نشائي پروين 2670176925
2 رحماني كيان مهر 4391396912
3 چگيني فرشته 4310376241
4 عليزاده حديث 1830368583
5 ماله ميرچگيني فائزه 4311209916
6 بابائيان فر محمدمصطفي 4310996574
7 بيگدلي عبداله 4360042851
8 صالحي بهمن 4310191479
9 كيالها محمود 4322712681
10 پسنداقاجاني سميرا 2210166446
11 رحماني فر شادي 4310941141
12 زين العابدين زاده فرهاد 80585035
13 ذوالقدر مريم 4311135106
14 قاسمي فائزه 6250008985
15 يكتائي مريم 4322844368
16 كاظمي رامين 1590140206
17 درزلو حميد 4324372578
18 معين محمدجواد 4311133774
19 مونسي رسول 2093574160
20 مردوار مهدي 6010037204
21 برزگر مطهره 2680022181
22 حاج علي حامد 4310232434
23 ميرزائي كنگرشاهي مژگان 4969977917
24 رضائي رضا 4960024615
25 قلي زاده اتاني الهام 2219394514
26 ادبي فيروزجاه رويا 2050391617
27 پديدار الهه 4240329299
28 اسدي مجيد 1754919901
29 طاهرخاني انسيه 4391803518
30 زيرك شفتي پروانه 3380388858

 

بدینوسیله از پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری استان قزوین که اسامی ایشان قبلًا در سایت کانون اعلام گردیده است دعوت بعمل می آید از روز یکشنبه مورخ 4 مهر ماه ۱400 لغایت روز پنجشنبه مورخ 8 مهر ماه ۱400 با مراجعه به سامانه الکترونیکی مربوطه نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اقدام فرمایند.
لازم بذکر است قبل از ثبت نام میبایست وجه مربوطه نیز از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی زیر و یا واریز به حساب بانکی کانون وکلای دادگستری استان قزوین نزد بانک تجارت شعبه خیام شمالی قزوین به شماره 2۱۳۸0۵۱4۶۶ پرداخت گردد.

فیش واریزی مبلغ 15،000،000 ریال صرفاً به منظور تشکیل پرونده به حساب 2۱۳۸0۵۱4۶۶ بانک تجارت شعبه خیام شمالی و یا از طریق شماره کارت 7966 – 0623 – 8370 – 5859

مدارک لازم:
۱– تصویر اسکن از تمام صفحات شناسنامه
2- تصویر اسکن از مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل
۳ – تصویر اسکن از کارت ملی
4- تصویر اسکن از کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برا ی آقایان
۵- عکس پرسنلی با زمینه سفید و تمام رخ 4*۳
6- تصویر رسید واریز وجه ثبت نام از طریق حواله بانکی، کارت به کارت یا واریز اینترنتی
7- مدرک تأیید شده رزمندگان و ایثار گران از مراجع ذیربط

بارگذاری تمامی موارد فوق بصورت فایل اسکن شده با کیفیت مناسب و خوانا ضمن انجام پروسه ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه مربوطه الزامی می‌باشد.

جهت ورود به سامانه ثبت نام پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگر در آزمون ورودی کارآموز ی وکالت ۱400 کلیک نمایید.

نشانی سامانه:
cs.qazvinbar.org

برنامه زمانبندی جهت احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر ( 1) : برابر ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳7۶ بازه زمانی تکمیل پرونده قبول شدگان و صدور پروانه کارآموزی آنان، ظرف شش ماه از تاریخ برگزاری آزمون تعیین گردیده است )) پذیرفته شدگان مکلف به تکمیل پرونده خود جهت صدور پروانه کارآموزی از جمله مدارک اولیه، ارائه پاسخ استعلامات میباشند و پروانه کارآموزی نیز از طرف کانون صادر خواهد گردید و کسانی که در این مدت اعلام شده اقدام به تکمیل مدارک ننمایند قبولی نامبردگان کان لم یکن تلقی می گردد.

تذکر(2) : استعلامات مورد لزوم از طریق دفتر کانون انجام می گردد.