اعلام نتایج اختبار فروردین ماه ۱۴۰۰

نتایج اختبار فروردین ماه ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر و به ترتیب رتبه به استحضار میرسد.


 

پیام صوتی تبریک جناب سیدتقی حاجی سیدرضی، ریاست محترم کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

 


رتبهنام و نام خانوادگی
۱سیامک رضائی نراقی
۲مسعود ناظمی
۳عطیه عطاریان
۴نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد
۵بهزاد ملک محمدی
۶فاطمه لشگری
۷ندا نویدی
۸عباس سلیمی
۹فاطمه عالم زاده
۱۰فرزانه رضائی نیارکی
۱۱مریم حکیمی سیبنی
۱۲مریم بابائی
۱۳بهزاد شهسواری
۱۴آرزو صالحی
۱۵سهیلا شمسی
۱۶محمدرضا مرادی
۱۷محدثه السادات عرشی
۱۸هاشم ماله میر چگینی
۱۹زهرا سیاهکالی مرادی
۲۰سعید ابراهیمی
۲۱علی کیادوست
۲۲اسماعیل مهدی زاده
۲۳فائزه حاجی محمدپور
۲۴زهرا نجفیون
۲۵سولماز اسدی پور
۲۶معصومه ململی
۲۷لاله رجبی زاده
۲۸رضا قاسمی
۲۹احمد رضا مرادی زیارانی
۳۰زهرا شیرزادسیبنی
۳۱میثم کیماسی سلخوری
۳۲رسول رحمانی
۳۳زینب شارعی
۳۴خدیجه نجفی
۳۵حسن اسدی
۳۶امیر حمزه علی زاده
۳۷نگار جدی
۳۸فرشید رمضانزاده
۳۹حسنیه ابراهیمی
۴۰امیرعلی اسعدی
۴۱پیام جلیلوند
۴۲مطهره سرپناه سورکوهی
۴۳قدرت اله آقائی
۴۴آنا راستکار ثمرین
۴۵فریده امینی
۴۶مهدی لامعی
۴۷نازنین روح افزا
۴۸علی رستمی آکنده
۴۹سمیه جلیله وند
۵۰کامبیز رحمانی
۵۱مینا کاتبی
۵۲نسرین محمدی
۵۳حسین آدینه
۵۴اکبر آدینه
۵۵زهرا شکربیگی
۵۶زهرا عالشی
۵۷سعید نیکونژاد
۵۸میثم همتی سزنقی
۵۹زهرا زارع پور
۶۰محمدمهدی ملکی
۶۱رضا تقوایی پور
۶۲علی شهریاری

 

  • از سرکار خانم فرشته طاهرخانی با شماره پروانه ۱۷۲۵ بدلیل کسالت در تاریخ دیگری اختبار اخذ و ایشان نیز موفق به کسب نمره قبولی گردیدند.

نظرات بسته شده است.