برنامه زمانی کلاس و کارگاه آموزشی دی ماه کارآموزان وکالت

کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶ و کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸ بعدازظهر با موضوع «قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی» با سخنرانی «دکتر فرهاد میرزایی» به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقایان جلال پاکزاد و سعید یوسفی موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

 


برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ کمیسیون کارآموزی و اختبار:

وکلای فرضی مکلفند موضوع اعلامی توسط وکیل را بصورت کامل و دقیق مطالعه نموده و قبل از جلسه ، پلان طرح دعوا یا دفاعیات را به وکیل مربی ارائه نماید.

در صورت عدم تایید تکلیف کارآموز توسط وکیل مربی بعنوان نمره منفی از تکالیف او کسر خواهد شد.

نظرات بسته شده است.