برنامه کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۷

کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست برگزار می گردد

 


 

کلاس آموزشی کارآموزان محترم در آبان ماه ۱۳۹۷ روز پنجشنبه مورخ ۲۹ آذر از ساعت 9:30 الی 12:30 در محل سالن اجتماعات بانو واقع در بلوار امام خمینی(ره) – جنب پارک هشت بهشت و با حضور جناب آقای دکتر داریوش بهرامی در موضوع تعارض اسناد مالکیت برگزار خواهد شد.

 


جهت دریافت برنامه کارگاه آموزشی روی لینک مربوط به گروه خود کلیک بفرمایید.

 

برنامه کارگاه آموزشی گروه الف

برنامه کارگاه آموزشی گروه ب

برنامه کارگاه آموزشی گروه ج

برنامه کارگاه آموزشی گروه د

 


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین