برنامه کلاس و کارگاه آموزشی جبرانی کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی جبرانی کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست برگزار می گردد

 


 

جهت دریافت برنامه کلاس آموزشی روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

 

برنامه کلاس جبرانی

 


جهت دریافت برنامه کارگاه آموزشی روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

 

برنامه کارگاه جبرانی

 


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

1– وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.

2- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.

3-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.

4-  غيبت در جلسه كارگاه آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كارگاه آموزشي جبر اني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.

5- قطع نظر از اسامی اعلام شده ، هر یك از کارآموزان محترم ،که غیبت داشته اند؛ مجاز به شرکت در کارگاه مي باشند. مشروط بر آن که ظرف 24ساعت مراتب حضود رابه کمیسیون کارآموزی اعلام نمایند.