برنامه کلاس و کارگاه آموزشی جبرانی کارآموزان وکالت

کلاس و کارگاه آموزشی جبرانی کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایلهای پیوست برگزار می گردد

 


 

جهت دریافت برنامه کلاس آموزشی روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

 

برنامه کلاس جبرانی

 


جهت دریافت برنامه کارگاه آموزشی روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

 

برنامه کارگاه جبرانی

 


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

۱– وکلای فرضی، مکلفند پنج روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را  اخذ و پس از مطالعه لازم، در جلسه برای دفاع حاضر شوند در غیر اینصورت علی رغم حضور در کارگاه آموزشی غیبت تلقی می گردد.

۲- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.

۳-  کارآموزان صرفاً باید در گروه آموزشی خود شرکت نمایند هر گونه جابجایی گروهها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذیرش کمیسیون  قابل قبول  بوده، در غیر اینصورت غیبت تلقی خواهد شد.

۴-  غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط برای یکبار کارآموز می تواند در کارگاه آموزشی جبر انی شرکت نماید. در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

۵- قطع نظر از اسامی اعلام شده ، هر یک از کارآموزان محترم ،که غیبت داشته اند؛ مجاز به شرکت در کارگاه می باشند. مشروط بر آن که ظرف ۲۴ساعت مراتب حضود رابه کمیسیون کارآموزی اعلام نمایند.

 

نظرات بسته شده است.