تاسیس مرکز تماس پشتیبانی سامانه های خدمات الکترونیک قضایی

پیرو نامه شماره 1/63259/9031 مورخ 5 اسفند ماه 1399معاونت محترم برنامه ریزی و فناوری دادگستری کل استان قزوین در خصوص تاسیس مرکز تماس پشتیبانی سامانه های خدمات الکترونیک قضایی که تصویر آن در ادامه قابل مشاهده است همکاران محترم در صورت بروز هرگونه اشکال و یا برای دریافت راهنمایی های لازم جهت استفاده از سامانه خودکاربری میتوانند با شماره تلفن 02157798000 تماس حاصل فرمایند.