تمدید مهلت پرداخت فیش سه ماهه چهارم صندوق حمایت

پیرو مصوبه جلسه 17 اردیبهشت ماه 1399 هیأت عمومی صندوق حمایت از وکلا به اطلاع همکاران محترم می رساند مهلت پرداخت فیش سه ماهه چهارم سال 1398 تا پایان تیر ماه 1399 تمدید شد.