خودداری مراجعه اعضاء به مراکز غیر تخصصی جهت انجام امور وکالتی به صورت الکترونیکی

پیرو الزام استفاده از سامانه های الکترونیکی جهت انجام بسیاری از امور وکالتی اعضای محترم و با توجه به لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات موکلین و پرونده های ایشان از همکاران فرهیخته تقاضا داریم تا حد امکان با بهره مندی از آموزش های تهیه شده در واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین و یا مرکز خدمات الکترونیک قوه قضاییه این امور را شخصاً به انجام رسانده و یا در صورت عدم امکان با مراجعه به مراکز تخصصی شامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و به خصوص مرکز خدمات الکترونیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین که به منظور تأمین آسایش و حفظ شأن اعضای محترم ضمن رعایت اصول امنیتی و اخلاقی تأسیس شده است نسبت به ارسال و دریافت مکاتبات خود از سامانه های الکترونیکی قضایی اقدام و از هرگونه مراجعه به سایر مراکز غیر مرتبط مانند کافی نت ها جدا خودداری نمایید.