ششمین جلسه هیأت نظارت بر دهمین دوره انتخابات کانون وکلای قزوین

بسمه تعالی

 

به تاریخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و چهارصد و دو  ، ششمین جلسه هیأت نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین ، با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و هیأت به شرح بندهای آتی اتخاذ تصمیم نمود .

  1. در راستای اجرای ماده 15 آیین نامه مصوب سال 1400 و مقررات متعاقب آن ، مقرر گردید انتخابات دهمین دوره هیأت مدیره در روز پنجشنبه مورخ 21 اردیبهشت ماه 1402 از ساعت 8:00 صبح لغایت 17:00 بعد از ظهر در محل کانون وکلا برگزار گردد .
  2. پیرو نامه شماره 8132939 مورخ 16/01/1402 تمهید مقدمات تأمین مکان برگزاری انتخابات با برخورداری از تجهیزات و امکانات مورد نیاز ، چاپ اوارق تعرفه ، تأمین صندوق اخذ رأی ، اطلاع رسانی مقتضی قانونی از قبیل درج مصوبات در پایگاه اطلاع رسانی کانون ، ارسال پیامک یا ابلاغ به صندوق شخصی وکلاء و … اعم از داوطلبین با هیأت عمومی ، پشتیبانی مالی و عوامل اجرایی ، با ریاست محترم کانون وکلا می باشد.
  3. عنداللزوم تصمیمات متعاقب هیأت ، اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس هیأت نظارت : مجید علی محمدی