عملکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی

گزارش تصویری از عملکرد هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در واکنش به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی