فراخوان ثبت نام بیمه تکمیلی

پیرو تفاهم بین صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری و شرکت بیمه تعاون(سهامی عام) با اجرای خدمات درمانی از طریق SoS به آگاهی میرساندشما همکاران گرامی میتوانید با در نظر گرفتن شرایط قرارداد و تعهدات موجود در آن نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات پوشش بیمه تکمیلی اقدام فرمایند.

این قرارداد با در نظر گرفتن دو طرح که طرح اول آن با پرداخت چهارده میلیون و پانصد هزار ريال و طرح دوم با پرداخت هشت میلیون ريال قابل ثبت نام است تعهدات مشروح در تصاویر زیر را به اجرا میگذارد.

 


 

scan_20161126_2scan_20161126_3scan_20161126_4scan_20161126_5scan_20161126_6scan_20161126_7scan_20161126_8scan_20161126_9scan_20161126_10scan_20161126_11scan_20161126_12scan_20161126_13