فراخوان مشارکت در تدوین منشور اخلاق حرفه ای وکالت

پیرو نامه شماره 101/ص/98 اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از همکاران محترم دعوت میگردد نظرات و پیشنهادات خود را در راستای تدوین منشور اخلاق حرفه ای وکالت تا تاریخ 31 تیر ماه 1398 به دبیرخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین ارایه فرمایند.