محتوای آموزشی کارآموزان وکالت


ویدیوی جلسه توجیهی کارآموزان وکالت – تیرماه ۱۳۹۹

مطالب آموزشی ویژه کارآموزان وکالت

راهنمای گام به گام استفاده از سامانه خدمات الکترونیک ویژه کارآموزان وکالت

کارآموزان محترم پذیرفته شده در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار موظف به استفاده از سامانه خدمات الکترونیک کانون جهت انجام تکالیف دوران ۱۸ ماهه کارآموزی خود اعم از اخذ…