مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار در رابطه با آزمون های دوره ای

برابر مصوبه جدید کمیسیون کارآموزی و اختبار استان قزوین، آزمون های دوره ای از ماهیانه به فصلی(هر سه ماه یکبار ) برگزار خواهد شد. آزمون مهر ماه، برای فصل پاییز محسوب است . آزمون فصل زمستان (دی-بهمن-اسفند) در درس حقوق مدنی است که متعاقباً زمان و مکان آن اعلام خواهد شد.

نظرات بسته شده است.