نشست علمی تخصصی «اصول رسیدگی دادگاه های نخستین»

نشست علمی تخصصی «اصول رسیدگی دادگاه های نخستین» با حضور دکتر حسن محسنی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران در روز پنجشنبه مورخ 28 تیر ماه 1397 ساعت 9:30 الی 12:30 در محل سالن اجتماعات بانو واقع در بلوار امام خمینی(ره)، چهارراه مدنی، بوستان هشت بهشت(بانو) برگزار میگردد.

 

حضور کلیه کارآموزان محترم در این جلسه الزامی و بمنزله سخنرانی فصلی ایشان منظور میگردد.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین