نگاهی به اختبار شفاهی مهر ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان قزوین

اختبار شفاهی کانون وکلای دادگستری استان قزوین با برگزاری آزمون حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت، امور حسبی و حقوق ثبت طی روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲ با حضور تعداد ۹۶ کارآموز وکالت توسط کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون برگزار شد.