نگاهی به اولین روز اختبار مهر ماه ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری استان قزوین

اولین روز اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری استان قزوین با برگزاری آزمون حقوق مدنی و آئین دادرسی مدنی، صبح روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، اولین روز اختبار کتبی با حضور تعداد ۹۵ کارآموز وکالت توسط کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون برگزار شد.لازم به ذکر است این آزمون در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ادامه داشته و همچنین آزمون شفاهی اختبار نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.