همایش اخلاق و حقوق

به مناسبت تاسیس بنیاد حقوقی بهمن کشاورز

 

سخنرانان:

دکتر محمدرضا تخشید

دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی

دکتر سید محمد هاشمی

دکتر مرتضی شهبازی نیا

دکتر عیسی امینی

 

سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 15

مکان: تهران خیابان انقلاب خیابان 16 آذر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری