کلاس و کارگاه آموزشی مهر ماه 1399 کارآموزان وکالت

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اطلاع کارآموزان محترم میرساند کلاس و کارگاه آموزشی مهر ماه 1399 کارآموزان محترم بصورت مجازی و بشرح زیر برگزار خواهد شد.


کلاس آموزشی مهرماه با موضوع موانع تعقیب کیفری و سخنرانی جناب آقای حسین محبی، وکیل محترم دادگستری در روز دوشنبه مورخ 28 مهر ماه 1399 ساعت 11 صبح برگزار میگردد.

کارگاه آموزشی مهر ماه کارآموزان محترم نیز با سخنرانی جناب آقای مهدی یزدی پور، وکیل محترم دادگستری و حضور خانم ها محدثه سادات عرشی و مریم بابایی بعنوان وکلای فرضی در روز سه شنبه مورخ 29 مهر ماه 1399 ساعت 16 برگزار میگردد.

 

جهت دریافت فایل مساله مربوط به کارگاه آموزشی مهر ماه با حضور جناب آقای مهدی یزدی پور کلیک نمایید.


نکات مهم:

  • نشانی الکترونیکی(لینک) شرکت در جلسه به زودی در همین مکان به اطلاع کارآموزان محترم میرسد.
  • حضور تمام کارآموزان محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین و میهمانان در این کانون در این جلسات الزامی است
  • امکان حضور در جلسه الکترونیکی از طریق تلفن همراه هوشمند، رایانه ها و تبلت های متصل به اینترنت پر سرعت میسر بوده و مسئولیت تهیه لوازم یاد شده با کارآموزان است.