آموزش

1401/04/29

کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌کند: کلاس‌ آموزش نوازندگی سازهای...

مشاهده مطلب
همیار وکیل
1400/06/13

اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار مینماید: سلسله جلسات مشاوره تخصصی «همیار...

مشاهده مطلب
1399/06/13

با توجه به اضافه شدن امکان خودکاربری در سامانه های خدمات الکترونیک قضایی که به...

مشاهده مطلب