اخبار

1401/09/06

بیانیه پایانی چهل و هفتمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران...

مشاهده مطلب
1401/08/28

دستور جلسه روز شنبه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین:...

مشاهده مطلب
1401/08/25

پیرو اطلاعیه قبلی؛ در راستای شفافیت و مشارکت بیشتر همکاران گران‌قدر در امور کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1401/08/24

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی آبان ماه 1401 گروه اول: لیست کارآموزان...

مشاهده مطلب
1401/08/17

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی در خصوص برگزاری سخنرانی فصلی پاییز 1401

مشاهده مطلب
1401/08/15

جلسه فوق العاده هیات مدیره   دستور جلسه: 1- امور مرتبط به ساختمان کانون  ...

مشاهده مطلب
1401/08/15

مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: صمد فلاح رئیس...

مشاهده مطلب
1401/08/15

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل...

مشاهده مطلب
1401/08/15

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئيس دادگاه...

مشاهده مطلب
1401/08/15

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه محمد...

مشاهده مطلب