دسته بندی:

آراء قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ به تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ صادره از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده…
ادامه مطلب ...