تبلیغات

1401/04/20

پیرو نامه بشماره 140-صادره 01 مورخه 8 خرداد ماه 1401 اتحادیه سراسری کانون های وکلای...

مشاهده مطلب
1400/07/11

پیرو نامه شماره 1/35453/9031 معاونت محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین...

مشاهده مطلب
1400/03/31

پیرو نامه موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص اعلام برگزاری...

مشاهده مطلب
1400/02/24

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران پیرو نامه شماره 1/735462 مورخ 1400/02/18 کمیته...

مشاهده مطلب
1400/02/19

پیرو نامه شماره 1/ص/46862 مورخ 1400/01/15 در ادامه توجه شما را به پنجمین فصلنامه پارک...

مشاهده مطلب
1400/02/18

بدینوسیله به استحضار میرساند این جمعیت در نظر دارد تعداد 12 واحد از ساختمانهای اداری...

مشاهده مطلب
1400/02/14

پیرو وصول نامه شماره  117/591 مورخ 13 اردیبهشت ماه 1400 اداره کل کتابخانه های عمومی...

مشاهده مطلب
1400/02/11

پیرو فراخوان دریافت شده از طرف کانون معلولین توانا طی نامه به شماره 153/ص/26 مورخ...

مشاهده مطلب
1400/02/05

پیرو نامه شماره 138/2801/1400 هلال احمر استان قزوین در خضوض برگزاری دوره آموزشی مجازی «خانواده...

مشاهده مطلب
1400/02/05

پیرو نامه شماره ص/0211/65/482 سازمان جهاد دانشگاهی قزوین در خصوص اعلام آمادگی انتشارات این سازمان...

مشاهده مطلب