خدمات الکترونیک

1401/03/16

همزمان با فرا رسیدن موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی(خرداد ماه) و اعلام شرایط توافق بر...

مشاهده مطلب
1400/05/24

پیرو وصول نامه معاونت محترم خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه در خصوص اعلام موارد استثناء...

مشاهده مطلب
1400/03/31

در ادامه توجه همکاران محترم را به نامه معاونت محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی...

مشاهده مطلب
1399/11/27

پیرو وصول نامه معاون برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین...

مشاهده مطلب
1399/11/14

در راستای تأمین رفاه همکاران محترم، حفظ کرامت ایشان و با عنایت به اهمیت بالای...

مشاهده مطلب
1399/10/23

پیرو الزام ارایه گواهی پایان دوره و تسلط به مبانی رایانه توسط کارآموزان وکالت جهت...

مشاهده مطلب
1399/09/30

در راستای تأمین رفاه همکاران محترم، حفظ کرامت ایشان و با عنایت به اهمیت بالای...

مشاهده مطلب
1399/08/25

از ابتدای آذر ماه 1399 پذیرش هرنوع دادخواست، شکواییه، لایحه و گزارش منوط به ثبت...

مشاهده مطلب
1399/07/21

با توجه به نزدیک شدن موعد قانونی تمدید پروانه اعضای محترم(یکم الی 30 آبان ماه)...

مشاهده مطلب
1399/07/05

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین مبنی بر برگزاری اختبار...

مشاهده مطلب